Boekbespreking

De volgende items worden besproken:

1 Perspectief/Verteller

2 Thema

3 Motto

4 Plot

5 Structuur

6 Ruimte

7 Karakters/personages

8 Motieven (subthema’s)

9 Symboliek

10 Taalgebruik

11 Korte samenvatting

12 Commentaar/recensie