Flow: orde volgen

Het gaat erom dat je schrijfproductie op gang komt en blijft…dat je in je flow blijft. Creativiteit kun je afdwingen: door een orde uit te zetten. Een verhaal verloopt chronologisch, dan weet je altijd wat je na een bepaalde scene gaat opschrijven. Je kunt jezelf opleggen dat je vier voorvallen gaat geven, of vijf…dat is ook een orde. Je kunt een alfabetische volgorde volgen. Je kunt elk familielid zijn versie laten vertellen. Je kunt per hoofdstuk één paragraaf wijden aan de verbouwing van … Je denken houdt je creativiteit op de rails.

1  7 juli 1974      7        

2  Paris         11     

3  Calafell          18

4  Hans             24

5  Meiringen    26

6  Walther                           30

7  Sherpa                           32

8  Lazy day swimming      35

9  Aad                               37

Hier zijn twee ordeningsprincipes gevolgd: die van de plaatsen waar gebeurtenissen zich afspelen en die van de karakterbeschrijvingen van drie personages.