Inhoud: documenteren

Bovenal mag het schrijfproces niet worden opgehouden, de schrijver niet in zijn flow verstoord. Maar net zoals op geëigende ‘rustmomenten’ aandacht uitgaat naar stijl en spelling, zo is het nodig feiten te checken. De gemiddelde schrijver is daar zo mee klaar: hoe is de naam van de straat precies? Van zulke dingen. Welk jaar is Winkelcentrum Zuidplein gebouwd? Internet helpt je daarbij.

Maar soms is er meer nodig: briefwisseling doorploegen, betrokkenen interviewen, zelf gaan kijken…