Lezen: een boek voor de tweede keer lezen 2

Als je voor je boekenkast staat, zie je waarschijnlijk boeken die je allemaal al lang gelezen hebt. Je bewaart ze en doet ze niet weg.

Mogelijk lees ik die boeken een tweede keer, zul je denken, maar met uitzondering van thrillers en detectives, omdat je de clou en de dader reeds kent. Maar ook daar zou een 2e lezing leuk zijn: met de voorkennis wordt het aardig om te zien hoe de schrijver jou als lezer bespeelt, hoe hij je op het verkeerde been zet, spanning opbouwt, zijn plot uitrolt… Lionel Messi heeft meer dan 700 doelpunten gescoord, en het blijft fascinerend te kijken naar de herhaling ervan, en nog eens. En nog eens. 

Boeken zijn als vrienden: je maakt nieuwe vrienden, je koestert oude vrienden. Nieuwe ontmoetingen (mensen & verhalen) brengen beroering …dat voelt spannend, die maken dat je leeft! Geregeld ontmoet je nieuwe mensen, lees je nieuwe boeken, die brengen leven in de brouwerij.

Maar slechts enkelen worden je vriend. Ik kan niet omschrijven welke mensen jouw vriend worden, om mee te lachen, om mee te discussiëren, om gekkigheid mee te ondernemen. Zoals ik niet kan voorspellen welke boeken je vriend worden. Je weet wat je aan een vriend hebt, en toch weet je dat die je telkens zal verrassen.