Oefeningen: kort en concreet

Maak van de volgende zinnen een actieve, korte, concrete zonder nominalisaties. Vervang ten minste de cursieve woorden.

. Bij de tewaterlating van het jacht wordt gebruikgemaakt van dit speciale mechaniek.

.