Oefeningen Flow: orde volgen

1 Je bent bezig aan een verhaal uit je basisschooltijd en je komt niet verder. Bedenk vijf titels van paragrafen op basis van chronologische volgorde.

2 Je bent bezig aan een verhaal uit je middelbareschooltijd en je komt niet verder. Bedenk vijf titels van paragrafen. Ze moeten een logische samenhang hebben.

Voorbeeld bij 2

De lessen: 1 Duits, 2 Nederlands, 3 Natuurkunde, 4 Geschiedenis, 5 Gymnastiek