Oefeningen Flow: twee punten

Noem bij elk van onderstaande onderwerpen vier tweede onderwerpen. Kies twee combinaties en werk deze uit voor een halve pagina.

  1. Vrouwen
  2. Mijn straat
  3. Voetbal
  4. Reizen
  5. Spullen

Voorbeeld bij 1

Vrouwen en: a Geld, b Familie, c Kleding, d Eten