Oefeningen Toon: woordkeus

A Schrijf een vakantiebrief.

1 in je eigen spreektaal

2 in je schoolse schrijftaal

3 in de woordenschat van je opa

4 in de woordenschat van een dronken terrasbezoeker