Tips: kort en concreet

Een gemiddelde zinslengte van 15 woorden leest prettig weg in boeken en artikelen voor mensen die hebben doorgeleerd. Bij een concrete woordkeus bespaar je op je bepalingen en bijzinnen. Bijvoorbeeld.

. Gisteren was er een bijeenkomst waar de wethouder ons inlichtingen gaf over het park van windmolens.

. Gisteren heeft de wethouder ons ingelicht over het windmolenpark.

Vermijd nominaliseringen. Die maken een tekst saai: inlichtingen geven = inlichten.