Tips: synoniemen

Iedereen heeft zo zijn standaardrepertoire, een bepaalde woordenschat. Zodra je gaat schrijven, zul je die uitbreiden. Laat kinderen vooral veel lezen en schrijven. Bij het terug lezen van je schrijfsels zal je opvallen dat de woordkeus niet altijd treffend genoeg is. Tegenwoordig helpt internet je stante pede. Let er wel op dat je synoniem niet uit de ‘toon’ valt.

Vooral de hoeveelheid synoniemen voor ‘zeggen’ is schier eindeloos:  aanmerken, beduiden, beloven, bevelen, informeren, kennisgeven van, mededelen, meedelen, menen, fluisteren, mompelen, schreeuwen, verzuchten, stotteren, verklaren, verhalen, vertellen…

Het Nederlands is een rijke taal. Het heeft 250.000 woorden. Volwassen mensen kennen daarvan 25.000. Ga maar eens na hoeveel nuances je kent van regen en groot en gemeenschap hebben… hahaha