Toon

“C’est le ton qui fait la musique.” “Het is de toon die muziek maakt tot wat het is.”. Het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt. In relatie tot degene die je toespreekt. In ons geval: hoe verwoord je je boodschap zodat deze bij de lezer overkomt?

Hier ligt de belangrijkste uitdaging van jou als schrijver: in hun samenhang

– woordkeus (register)

– aanspreken lezer (relatie)

– expliciet/impliciet

– ritme en tempo